Casco esetében lehet e év közben Biztosítót váltani?

A biztosítási szerződében foglaltak szerint kell eljárni. A felmondást évfordulót megelőző legalább 30 napon belül írásban kell jelezni a Biztosító felé. Évfordulóval a szerződést bármelyik fél indoklás nélkül felmondhatja.

Mikor van a casco biztosítási szerződés évfordulója?

A casco évfordulója biztosítónként változó. A pontos dátum a biztosítási kötvényen általában feltüntetésre kerül, de a legtöbb esetben a forduló időpontja a kötés napja, a kötést követő hónap első napja, vagy esetenként január 1-én lehet.

Mit jelent az Önrész fogalma?

Az az összeg, melyet a szerződés feltételei szerint a szerződő maga visel a kár összegéből. Az önrész két részből tevődik összeg, egy %-os és egy Ft-os összegből, mely azt jelenti, hogy a kár értékének x %-át, de minimum x Ft-ot kell a szerződőnek magának megfizetnie a kár összegéből, így a biztosító a kár fennmaradó részét téríti meg. A biztosító mindig a magasabb értéket veszi alapul.

Mi a Casco bonus és átvihető e másik gépjárműre?

A casco bonus kármentes évek után járó kedvezmény. Mértéke és érvényesítésének módja biztosítónként eltérő. A casco bonus érdekmúlás esetén is továbbvihető egy másik gépjármű casco szerződésére.

Mikor kezdődik a Casco kockázatviselése?

A szerződés megkötésének létrejötte esetén az első díj befizetését követő nap 0 órától indul amennyiben felek írásban másképp nem rendelkeznek. Amennyiben a biztosítás tárgya használt gépjármű, úgy általában a kockázatviselés kezdő időpontja a jármű szemléjénk napja vagy a szemlét követő nap 0. órája.

Milyen vagyonvédelemmel lehet CASCO biztosítást kötni?

A biztosítók által követelt vagyonvédelem sokszemponttól függ, elsősorban a gépjármű gyártmányától, értékétől, korától

Előírhatja-e a hitelt nyújtó bank, hol és milyen casco biztosítást kössön az ügyfél?

A hitelt nyújtó fél nem írhatja elő, hogy az ügyfél melyik biztosítónál kössön szerződést, csak azt határozhatja meg, hogy milyen önrész mellett kössön casco biztosítást.

Vissza a főoldalra