Vagyonbiztosítások:

Vagyonbiztosítások közé tartoznak a autóbiztosítások, lakásbiztosítások, építési-szerelési biztosítások, , vállalati vagyonbiztosítások, mezőgazdasági biztosítások és bizonyos értelemben a balesetbiztosítások is. Ezen biztosításokkal tárgyak, eszközök, illetve tevékenységek értékét kívánjuk biztosítani. Fontos tényező a biztosítandó eszközök értékének helyes meghatározása és ennek folyamatos nyomon követése,ez azt jelenti, hogy folyamatosan felül kell vizsgálni, hogy a biztosításunk fedezné-e a vagyonelem megsemmisüléséből adódó kárunkat. Ez a folyamatos felülvizsgálat szakértőt igényel, többek között ebben is segítenek a biztosítási alkuszok. A vagyonelemekhez kapcsolódó biztosításból számtalan típussal találkozhatunk. Az egyes módozatok összehasonlítását illetve ár és szolgáltatás tekintetében a legmegfelelőbb kiválasztását legegyszerűbben alkusz segítségével végezhetjük el.

Gépjárműbiztosítások:

Ide sorolható a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, amely fedezetet nyújt arra az esetre, ha valakinek balesetet okozunk. Ekkor a vétlen fél kárát téríti meg a biztosító, a károkozó bonus-malus besorolása romlik, tehát többet kell fizetnie a kötelező biztosításért. A károkozó gépkocsijában bekövetkezett károkat a casco biztosítás fedezi. Ennek több típusa létezik. Az egyik a "no casco" amely törésre nem terjed ki, csak totálkárra és lopáskárra térít A másik típus a Full casco amely már töréskárra is fizet. Továbbá létezik még Casco-mentes konstrukció ez esetben a finanszírozási szerződésbe be van építve egy casco konstrukció. Lényege, hogy a finanszírozási terméket és a biztosítási terméket egy csomagban értékesítik, káreseménykor viszont a finanszírozó céget kártéríti a biztosítás, a fennálló hiteltartozás erejéig.

Lakásbiztosítás:

A lakásbiztosításoknak alapvetően két típusa létezik, az egyik, amelyik csak a szerződésben felsorolt kockázatok bekövetkezése esetén térít, míg a másik típus minden kockázatra térít (all risk), kivéve a szerződésben felsoroltakat. A biztosítás típusának kiválasztásánál ügyeljünk arra, hogy akkora fedezetet válasszunk, amely egy katasztrófa esetén biztosítja számunkra, hogy egy hasonló paraméterekkel rendelkező ingatlant vásároljunk, vagy építsünk. A lakásbiztosítások általában az ingatlan értékét, a benne lévő ingóságok érétkét illetve egy felelősségbiztosítást is tartalmaz (ha esetleg az ingatlanunk miatt ér valakit egészségkárosodás). Lakóházak biztosításán kívül lehetőség van még egyéb ingatlanok illetve épülő félben lévő ingatlanok továbbá építkezésen felhasznált anyagok, eszközök biztosítására is.

Életbiztosítások:

Az életbiztosítás alapját képez, az úgynevezett kockázati életbiztosítás. Ez esetben akkor szolgáltat a biztosító, ha futamidő alatt a biztosított elhalálozik. Ezek a termékek remekül alkalmazhatók egy hitel felvétele esetén is, hiszen ha a futamidő alatt az adós elhalálozik, akkor a család nem örökli meg az adósságot, hanem a biztosító megtéríti azt a banknak (hitelfedezeti biztosítás). Továbbá létezik úgynevezett elérési életbiztosítás, amely akkor nyújt szolgáltatást, ha az ügyfél megéri a biztosítás futamidejének lejáratát. Mindkét esetben a biztosítási szerződésben rögzítve van, hogy mekkora összeget fizet a biztosító, ha bekövetkezik a biztosítási esemény. A majdani fizetendő összeg és egyéb kockázatok együtt határozzák meg a fizetendő biztosítási díjat. A díjat fizethetjük előre egy összegben, vagy a futamidő alatt folyamatosan, a meghatározott periódusban, valamint lehetőségünk van egyes termékek esetében eseti jelleggel történő befizetésre is. Amennyiben a kockzzati és az elérési termékeket kombináljuk, akkor vegyes biztosításokról beszélünk. Ebben az esetben a biztosító a biztosított halálakor, vagy az előre rögzített tartam lejáratakor is teljesít kifizetést. Az életbiztosítások legelterjedtebb típusát az úgynevezett unit-linked biztosítások alkotják. Ebben az esetben az ügyfél maga döntheti el, hogy milyen eszközalapban termeljen hozamot a befizetett pénze ellentétben a fent említett típusoknál a biztosító dönti el, hogy mibe fekteti az ügyfél pénzét és erre biztosít egy előre meghatározott hozamot. Az életbiztosítások közös jellemzője, hogy adó-, illetve járulékkedvezményekre jogosítják fel a szerződőt. Életbiztosításokat köthetünk egyedileg, illetve csoportos formában is.

Vállalkozás biztosítások:

Vállalkozások esetében fontos, hogy a cég tulajdonát képző termelő eszközöket új beszerzési értéken vagy a valós értéken biztosítsák. A kiválasztásnál figyelembe kell venni, hogy a vállalat az eszközeinek megsemmisülésére, illetve azok leállásából származó veszteségekre is kiterjed e a biztosítás (üzemszünet biztosítás). A vagyonelemek közzé sorolandók az egyéni és csoportos balesetbiztosítások és a személyi biztosítások (baleset és életbiztosítások kombinációja) is. Ezek segítségével a vállalat dolgozóit biztosíthatjuk, motiválhatjuk, illetve a kiesésükből adódó károkat fedezhetjük.

Felelősségbiztosítás:

Általában működés során, a birtokunkban lévő tárgyak által, illetve tevékenységünk során okozott károkra nyújtanak fedezetet. Általában személyi sérülésre, tárgyrongálásra és szakmai hibákból adódó károkra terjed ki a biztosítás.

Egészségbiztosítás:

Alapvetően két fajtája létezik. Az egyik célja az egészség megőrzése, ezért olyan szűrővizsgálatokat és eljárásokat támogat, amelyek segítségével meghosszabbítható az egészséges időszak. A másik fajtája, pedig a különböző prémium egészségügyi ellátások, illetve beavatkozások finanszírozásának fedezetéül szolgál.

Mezőgazdasági biztosítások

A vállalati biztosítások egy speciális fajtája. A természeti károkra nyújt fedezetet a termelő eszközökre, megtermelt terményre vagy előállított termékre.

Utasbiztosítások:

Utasbiztosítások esetében gyakran napi pár száz forintért biztosítva lehetünk egy idegen országban, az utazás alatt és még a poggyászunkat is biztonságban tudhatjuk. Kiválasztásánál mérlegelnünk kell a fedezetet, tehát mielőtt megkötjük vegyük figyelembe a célország sajátosságait illetve hogy ott milyen tevékenységet akarunk végezni és ezek alapján válasszuk ki a megfelelő fedezetet.

Munkanélküliségi biztosítás:

Ha valaki önhibáján kívül veszíti el az állását, annak nem kell megelégednie az állami támogatásokkal. Időben fel lehet készülni egy ilyen átmeneti állapotra így a baj bekövetkeztekor nem kell jelentős anyagi visszalépéssel számolnunk. Az aktív időszakban megszerezhető jövedelem egy jelentős részét átmenetileg pótolják az állás elvesztését követően, amíg a biztosított újra munkába nem áll.


Vissza a főoldalra